ETL

Med verktyg som t ex SSIS (SQL Server Integration Services), Mapforce och Automate, kan High Coast Database Solutions hjälpa till att utveckla och förvalta era ETL och automatiseringslösningar tillhörande ett data warehouse eller andra system.

Kontaktformulär ->

info@hcdbs.com
© Copyright 2015 High Coast Database Solutions AB