Databasadministration (DBA)

Databasadministration (DBA)

Behöver ni en SQL Server DBA på deltid? Många företag har inte behov av att anlita en databasadministratör på heltid. Det kan ibland också finnas tillfälliga behov av DBA kompetens, t ex om den ordinarie har semester eller är sjuk. Det kan också röra sig om projekt som gör att avlastning eller förstärkning behövs.

High Coast Database Solutions kan hjälpa till som DBA resurs, även för ett mindre antal timmar per månad. Vanligtvis sker då arbetet via någon typ av remote connection.

Beroende på komplexiteten i er miljö kan avtal tecknas som omfattar allt från 10 timmar i månaden och uppåt.

Exempel på arbetsuppgifter för en DBA

Databasdesign
Prestandaoptimera och hjälpa till med SQL
Skapa nya index och underhålla befintliga
Prestandaoptimering av databasobjekt, t ex stored procedures
Underhålla statistik för tabeller och index
Introducera ny teknologi inom SQL Server produkten
Felsökning
Övervaka prestanda och resursanvändning över tid
Konfiguration/Installation SQL Server
Konfigurationer i Windows relaterade till SQL Server
Uppgradering och Patchning av SQL Server
Backuprutiner och tester av restore
Automatisera underhåll och konsistenskontroller
Stöd vid konfiguration av hårdvara
Monitoreringslösningar
Övervakning av fel och varningar i loggar
Ta fram riktlinjer för databaskonfigurationer och se till att de följs
Deploya förändringar av databaser
Review av databasförändringar
Teknisk dokumentation av databaser
Replikeringslösningar
Lösningar där Log Shipping används
HA (High Availability) och DR (Disaster Recovery) lösningar
Notiferingslösningar (Alerts)
Behörigheter och rättigheter
Deploy, konfiguration, felsökning och utveckling av SSIS paket

Kontaktformulär ->