Databasutveckling

Databasutveckling

High Coast Database Solutions kan hjälpa till med systemutveckling och förvaltning inom områden som:

Databasutveckling och design (både OLTP databaser och data warehouse)
Dataintegration (ETL – Extract, Transform and Load)
Master Data
Business Intelligence
Automatisering
Datamodellering

Kontaktformulär ->